Basisschool De Kabas

Tuinen 28 8801 VW Franeker

  • Groep 1-2
  • Groep 4
  • Groep 3
  • Groep 5 leest voor aan groep 1-2
  • Gymles in sportzaal de Trije, bovenbouw.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Kabas in Franeker. Een warme school met pit!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief klimaat
  • Pedagogisch sterk
  • Kanjer en Groeimindsettheorie
  • Expliciete directe instructie
  • Betrokken bevlogen team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kabas biedt basisonderwijs aan op twee locaties in Franeker. In schooljaar 2022-2023 zijn er 11 lesgroepen. Op de locatie aan de Tuinen 28 bevinden zich de groepen 1-2, 3,4,5 en 5/6. Op de locatie aan de Rients Koopmansstraat 1 krijgen de groepen 6, twee groepen 7 en groep 8 les. Onze leerlingenpopulatie vormt een gemengde populatie van verschillende sociale klassen en is daarmee een afspiegeling van de lokale samenleving. Het totale aantal leerlingen is in 2022-2023 247 (teldatum febr. '23). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven