Basisschool De Kabas

Tuinen 28 8801 VW Franeker

  • Groep 1-2
  • Groep 4
  • Groep 3
  • Groep 5 leest voor aan groep 1-2
  • Gymles in sportzaal de Trije, bovenbouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2019 is onder ouders, leerlingen van groep 6, 7 en 8, leerkrachten en schoolmanagement de tevredenheid over de gang van zaken op de Kabas gepeild a.d.h.v. een kwaliteitsvragenlijst (KMPO)door onderzoeksbureau Beekveld en Terpstra.

De respons was onder alle groepen respondenten hoog en geeft derhalve een representatief beeld.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2019 is onder ouders, leerlingen van groep 6, 7 en 8, leerkrachten en schoolmanagement  de tevredenheid over de gang van zaken op de Kabas gepeild a.d.h.v. een kwaliteitsvragenlijst (KMPO) door onderzoeksbureau Beekveld en Terpstra.

De respons was onder alle groepen respondenten hoog en geeft derhalve een representatief beeld.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven