OBS De Opslach

IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker

Schoolfoto van OBS De Opslach

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Middels het tevredenheidsonderzoek van venster.po meten we de tevredenheid van zowel leerlingen als ouders. Voor nu zijn we content met de uitslagen van beide onderzoeken. Uiteraard streven we naar een hoger cijfer en werken hier hard aan!
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven