OBS De Opslach

IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker

Schoolfoto van OBS De Opslach

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Opslach is een fijne basisschool in een prachtig modern gebouw. Er werkt een enthousiast en gedreven team die het beste uit de kinderen wil halen. De sfeer in de school is prettig. De leerlingen gaan met plezier naar school en ervaren een veilige school.

Vanaf schooljaar 21-22 zijn we hard aan het werk om onze visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Dit doen we vanuit de kernwaarden: Aandacht, plezier en (zelf)vertrouwen.

Aandacht

Leren begint met aandacht. We kijken wat een kind graag wil doen, hoe hij of zij ís, waar hij of zij blij van wordt en op welke manier het kind het beste leert. Hierbij vinden we het belangrijk dat we samen met ouders optrekken. We stimuleren de ontwikkelingen van de kinderen vanuit de driehoek kinderen-ouders-school.

Plezier

Kind zijn is een bijzondere tijd van je leven. Je beleeft het maar één keer. En kinderen brengen veel tijd door op school. Daarom willen we dat kinderen van deze periode genieten. Om het positieve te halen uit alles wat er gebeurt. Zo ontdekken ze het plezier van leren én leren ze om te (blijven) ontdekken. Om dit vervolgens nooit meer los te laten.

(Zelf)vertrouwen

We geven kinderen het vertrouwen om zelf dingen ontdekken. Dat ze op hun eigen manier gaan leren, hier voor uit durven te komen en fouten zien als een volgende stap om iets te bereiken. Kinderen moeten ook zelf beslissingen leren nemen en niet alles aannemen. Leren om te vertrouwen op jezelf, maar ook vertrouwen durven weg te geven aan anderen. Om zo in harmonie samen te verkennen en te ontdekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Plezier
  • (Zelf) Vertrouwen
  • DaVinci
  • Kennis, talenten, vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Stichting kinderopvang Friesland zit in hetzelfde gebouw. Dit houdt in dat wanneer u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang uw kind niet in de taxi of iets dergelijks hoeft!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven