Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 hebben de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 de vragenlijst tevredenheid ingevuld. 

De leerlingen scoren algemeen tevreden tot zeer tevreden. 

Na het invullen worden de aandachtpunten omgezet in actieplannen na bespreking met het team en de leerlingenraad.

Aandachtspunten blijven:

 • Omgaan met elkaar (plagen/ pesten - vrienden maken)
 • Social media (internet, whats app)

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens de lessen De Vreedzame School en Nationaal Media Paspoort.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eind 2021 hebben ouders, leerlingen en personeel van het Kompas de kwaliteitsmeter weer ingevuld (KMPO). De uitslag van het oudergedeelte gaf het volgende aan:  

Totaalscore:

Ouders waarderen onze school op 7,5!

Wat gaat er goed?

 • Kinderen gaan met plezier naar school;
 • De regels en afspraken op school zijn duidelijk;
 • Het contact tussen kind en de leerkracht loopt goed;
 • De leerkrachten kunnen goed uitleggen. 

Verder waren we erg blij met de opmerkingen van enkele ouders, zoals;

 • Aandacht aan de kinderen op een manier zoals ze het nodig hebben;
 • Fijn contact met leerkrachten en directie;
 • Mooi schoolplein en schoolgebouw;
 • De rust die in de school heerst.   

Waar gaan we nog aan werken?

 • De methode DVS (De Vreedzame School) verder invoeren en toepassen, zodat alle kinderen zich veilig voelen. We leren hen conflicten op te lossen volgens een vast stappenplan.
 • Uitzoeken hoe we de communicatie tussen ouders en school zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.   
 • Goed omgaan met sociale media


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven