Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
  • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
  • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
  • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
  • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van SBO Het Kompas. Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. 

Het Kompas is één van de acht scholen van SKPOEL (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur) www.skpoel.nl en is aangesloten bij RSV PO 30-03. www.rsvbreda.nl

Het Kompas is gevestigd in brede school Sonate. Samen met de basisscholen 't Carillon en De Klankhof en kindercentrum Smallstep verzorgen wij dagelijks opvang en onderwijs.

Wilt u meer weten over SBO Het Kompas ? Blader dan verder door "Scholen op de kaart" en bezoek onze website www.bskompas.nl

Met vriendelijke groet, Team Het Kompas. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Handelingsgericht werken
  • Thematisch werken
  • Relatie (ik kan het samen)
  • Autonomie (ik kan het zelf)
  • Competentie (ik kan het)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01-07-2021 telde Het Kompas 195 leerlingen.

We starten het schooljaar 2021-2020 met 14 groepen en 171 leerlingen. 

We hebben een maximale plaatsingscapaciteit van 195 leerlingen. 

Een leerling met een Toelaatbaarheidsverklaring van SWV 3003 (RSV Breda e.o.) kan geplaatst worden op Het Kompas, mits er ruimte in de betreffende jaargroep is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanvang school

Vanaf 8.20 uur is er toezicht op de speelplaats. Kinderen die dat willen, mogen vanaf dat moment zelf naar binnen en naar hun klas gaan. Hun leerkracht is daar dan ook. De keuze voor de kinderen is óf binnen óf op de speelplaats. De lessen starten om 8.30 uur. 

Pauzes

De kinderen eten met de leerkracht in de eigen klas.

De kinderen spelen verdeeld over drie pleindelen om meer ruimte en rust voor alle kinderen te creëren; het klim- en klauterplein, het relaxplein en een voetbalcourt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de leerlingen. Hij of zij verzorgt het onderwijs en houdt zicht op de ontwikkeling van elke leerling. De leerkrachten kunnen bij deze taak een beroep doen op het begeleidingsteam (Commissie van Begeleiding). De Commisie van Begeleiding (CvB) bestaat uit de intern begeleider, maatschappelijk werkende, orthopedagoog en zorgcoördinator. Zij ondersteunen de leerkracht in de dagelijkse zorg voor de leerlingen. Het gaat hierbij om het klassenmanagement, ondersteuning van de leerkracht ten aanzien van individuele leerling en/of de thuissituatie. Vanuit de CvB worden klassenbezoeken, onderzoeken of  huisbezoeken uitgevoerd, passend bij de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of leerling.

Terug naar boven