Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos

Omhaal 33 7887 CD Erica

  • De kinderen hebben veel ruimte om te spelen. Hier ziet u kinderen in actie op ons voetbalveld.
  • De school is omgeven door groen. We hebben veel ruimte om de school. Ons grote schoolplein biedt veel ruimte om te spelen.
  • Wij vinden "vieren" belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van een jaaropening.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het Schoolvenster van onze school De Brummelbos.

Het motto van de Brummelbos is: 
"De Brummelbos - ruimte om te bloeien"

Wij nodigen u uit om meer over onze school te lezen op onze website: www.debrummelbos.nl

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Katholiekgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is de landelijke trend - het dalend aantal geboren kinderen - ook in de noordoosthoek van ons land merkbaar. De verwachting is dat deze "krimp" nog een paar jaar zal aanhouden. We hebben in de afgelopen jaren een lichte stijging gezien. We hopen stabiel te kunnen blij
In het schooljaar 2022-2023 starten we met ongeveer 200 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur op school zijn. De ochtendpauze is van 10.00 uur tot 10.15 uur en van 10.15 uur tot 10.30 uur. De middagpauze is van 12.15 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 12.45 uur. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas, daarna gaan de kinderen buitenspelen. 
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven