Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos

Omhaal 33 7887 CD Erica

  • De kinderen hebben veel ruimte om te spelen. Hier ziet u kinderen in actie op ons voetbalveld.
  • De school is omgeven door groen. We hebben veel ruimte om de school. Ons grote schoolplein biedt veel ruimte om te spelen.
  • Wij vinden "vieren" belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van een jaaropening.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We merken dat de Corona-periode veel invloed heeft gehad op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
We zetten dit schooljaar extra in op de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen door het inzet van extra hulp en begeleiding van de leerkrachten, onderwijsondersteuners en externe begeleiding. 
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas hebben er niet voldoende ouders gereageerd om een betrouwbaar beeld van het onderzoek oudertevredenheid te geven. 
We zetten daarom in op een andere manier om ouders te bevragen naar hun bevindingen. 
We doen dit door oudergesprekken, informatieavonden en "koffie-ochtenden" te organiseren. 
We gebruiken de informatie die uit deze gesprekken naar voren komt, om ons onderwijs en de ouderbetrokkenheid te verbeteren. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven