Dr. J. v.d. Hoevenschool

Du Tourweg 1 7214 AJ Epse

  • De voorkant van onze school toont onze mooie groene omgeving en ons mooie logo.
  • Onze school is dan al een wat ouder gebouw, maar we zorgen ervoor dat het een moderne uitstraling heeft.
  • Onze Brink is de centrale hal die bij de aangrenzende lokalen getrokken kan worden door schuifwanden open te zetten.
  • Ons schoolplein is deels verhard en onverhard en nodigt uit tot variantie in spel en ontdekkend leren en spelen.
  • We willen werken vanuit de visie van een groen schoolplein. De omgeving is er en we willen onze visie daarop ook goed inrichten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt er een tevredenheidsonderzoek -sociale veiligheidsmeting gehouden onder leerlingen. Minimaal om de twee jaar bij ouders en personeel van de J.v.d.Hoevenschool. De samenvatting van het laatste afnames kunt u hier vinden. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school zet met regelmaat vragenlijsten uit onder leerlingen, ouders en personeel van de J.v.d.Hoevenschool. We vragen jaarlijks kinderen een vragenlijst in te vullen en doen dit minimaal om het jaar bij ouders en personeel.

De samenvatting van het laatste ouderonderzoek kunt u hier vinden.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven