Dr. J. v.d. Hoevenschool

Du Tourweg 1 7214 AJ Epse

 • De voorkant van onze school toont onze mooie groene omgeving en ons mooie logo.
 • Onze school is dan al een wat ouder gebouw, maar we zorgen ervoor dat het een moderne uitstraling heeft.
 • Onze Brink is de centrale hal die bij de aangrenzende lokalen getrokken kan worden door schuifwanden open te zetten.
 • Ons schoolplein is deels verhard en onverhard en nodigt uit tot variantie in spel en ontdekkend leren en spelen.
 • We willen werken vanuit de visie van een groen schoolplein. De omgeving is er en we willen onze visie daarop ook goed inrichten.

In het kort

Toelichting van de school

De J.v.d.Hoevenschool is een openbare school

Onze school kenmerkt zich door de zorg voor elke leerling. Op de J.v.d.Hoevenschool kan elk kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid.  We geven les aan leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. In ons ruime gebouw leren de kinderen van en met elkaar.

Stichting Poolster

De J.v.d.Hoevenschool maakt onderdeel uit van stichting Poolster. De Poolsterscholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs www.poolsterscholen.nl

De gegevens voor dit Schoolvenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, de leerlingen en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Aandacht
 • Gelijkwaardigheid
 • Rustige en veilige sfeer
 • Stimulerende omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt op 1 februari 2023 bezocht door 129 leerlingen. De leerlingen zijn in het schooljaar 2023-2024 verdeeld over vijf (combi) groepen; 1/2, 2/3, 4/5, 6 en 7/8. Jaarlijks worden de leerlingen m.b.v. een vragenlijst van Kanvas, PO Venster of WMK-PO bevraagd op hun welbevinden. Leerlingen geven aan zich doorgaans veilig, betrokken en prettig op school te voelen. Ook de leerlingenraad geeft dit in de vergaderingen met de directeur aan. In schooljaar 22-23 was er ook een schoolbezoek door de bestuurder van Stichting Poolsterscholen die dit ook terug hoorde van de leerlingenraad. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school voert een continurooster waarbij de kinderen tussen 12.00 uur en 12.30 uur pauze hebben. Zij eten en drinken dan met de eigen leerkracht en gaan dan ook onder begeleiding van teamleden naar buiten om pauze te houden. 

Lestijden:

 • Groep 1 & 2: maandag, dinsdag, donderdag 8.30-14.30u, woensdag 08.30-12.30u en vrijdag 08.30-12.00u 
 • Groep 3 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.30u en woensdag 08.30-12.30u                                                           

De deuren gaan open om 08.20 uur en mogen de kinderen naar binnen.

De BSO wordt georganiseerd door een andere instantie (Partou). Zij huren ruimte in de school om voor- en naschoolse opvang te bieden. Dit geldt ook voor de kinderdagopvang zolang een eigen ruimte daarvoor nog niet gerealiseerd is. In de toekomst hoopt de instantie van de KDV/ BSO/ VSO en de school te onderzoeken over verdere samenwerking mogelijk is. Deze is er nu niet op beleid (didactisch en pedagogisch voeren ze beiden eigen beleid).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven