Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Wachtelenbergweg 21 8162 XC Epe

Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Het team

Toelichting van de school

Alle leerkrachten samen vormen een team onder leiding van de directie. Door een intensief contact zorgen zij voor de kinderen, de overdracht van kennis en vaardigheden, het contact met de ouders en de schoolorganisatie om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben zij regelmatig teamoverleg en studiedagen/-middagen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, regelen we vervanging. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school om het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt.

Het eerste dat we doen als we geen vervanger krijgen, is de groep verdelen over de aanwezige leerkrachten. Als dat organisatorisch niet haalbaar is, mag de groep naar huis worden gestuurd. Hiervoor gelden de volgende restricties:
-In principe niet de eerste dag (van de ziekmelding)
-Alleen in het uiterste geval hiertoe overgaan
-Ouders schriftelijk op de hoogte stellen
-Voor de kinderen, die thuis geen opvang hebben, regelt de school de opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven