Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Wachtelenbergweg 21 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen op de Hoge Weerdschool wordt gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Kindbegrip. Met sociaal emotionele ontwikkeling bedoelen we vooral:
• Hoe gaat het met je kind?
• Hoe voelt je kind zich op school?
• Vindt je kind het fijn op school?
• Heb je het idee dat je kind veel leert?
Maar natuurlijk hebben de leerkrachten ook wel iets te vertellen. Iets over werkhouding en betrokkenheid. 

Eén keer in de 4 jaar wordt de leerlingtevredenheid gemeten. In 2024 gaan we de nieuwe meting uitzetten.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven