Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Wachtelenbergweg 21 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hoge Weerdschool is een openbare school in een prachtig nieuw gebouw in Epe, waar gewerkt wordt vanuit de drie basisbehoeften van ieder kind. Kinderen hebben behoefte aan relatie 'Ik hoor erbij', aan autonomie 'Ik doe het zelf' en aan competentie 'Ik kan het'. 

De warme open sfeer zorgt ervoor dat er een fijn pedagogisch klimaat heerst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijn pedagogisch klimaat
  • Kinderyoga
  • Flexplekken voor kinderen
  • Thema-gericht onderwijs
  • Schoenvrije school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal kinderen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar zal het aantal iets wijzigen, omdat er gedurende het jaar nieuwe kleuters op school komen. De leerlingenaantallen wisselen per jaar door de instroom van nieuwe kleuters, maar ook door leerlingen die later instromen vanwege verhuizingen. Er is nu een daling te zien, maar komende jaren zal er weer een lichte stijging zijn door meer jonge gezinnen in de wijk. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster. Dat wil zeggen dat er tussen de middag een half uur pauze is, waarin wordt gegeten en buiten gespeeld. De kinderen eten in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school staat boven alles.

Terug naar boven