CBS Anna van Buren, Roombeek

Bosuilstraat 7 7523 BJ Enschede

  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar '16-'17 nemen we de DIA eindtoets af bij de groep 8 leerlingen. De jaren hiervoor ('14-'15 en '15-'16)) was dat de Cito Eindtoets. We scoren de laatste 4 jaar boven de ondergrens die de onderwijsinspectie heeft gesteld.

Ook werken we met een leerpotentieel (LP) om een zodanig onderwijsaanbod te organiseren dat er zoveel mogelijk uit de leerling wordt gehaald. Het LP wordt bepaald in groep 6 met een afname van de NSCCT en in groep 7 met de afname van de NIO. Al deze gegevens bepalen uiteindelijk de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar '18-'19 heeft 28% van de leerlingen een hoger advies gekregen dan op basis van hun mag worden verwacht. De overige adviezen lagen op het niveau van het LP. De opbrengsten lagen in lijn met datgene wat je via het onderwijsaanbod uit een leerling kunt halen.

Door de corona-crisis is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. De tussenresultaten worden als analyse gebruikt om een passend aanbod te genereren voor het juiste uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn een essentieel onderdeel van het onderwijsproces. We evalueren hiermee ons onderwijsaanbod zowel op school-, groep- en leerling-niveau. De resultaten komen tot stand door structureel te werken op 3 instructieniveaus (verdiept, basis, intensief). Het model Expliciete Directe Instructie (EDI) wordt structureel toegepast om de instructies optimaal vorm te geven in de groep. 

Volgens een vast rooster voeren de leerkrachten ten minste 3 groepsbesprekingen met de intern begeleiders. In deze besprekingen wordt gewerkt met een vaste agenda en worden alle kinderen besproken. Naderhand worden kansen, belemmeringen en evt. bijstelling van groeps-, en/of onderwijsaanbod (via groepsplan) bijgewerkt in het volgsysteem Planb2.

Twee keer per jaar vindt er een uitvoerige analyse plaats op de behaalde resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, door de intern begeleiders, directie en groepsleerkrachten. Deze bevindingen worden verwerkt in het onderwijsaanbod, met als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals we eerder schreven bepalen we onze schooladviezen voor het voortgezet onderwijs ook op basis van het leerpotentieel. Het gemiddelde leerpotentieel van de groep leerlingen die in 2018-2019 van school gingen, was 103. Daar hoort een gemiddelde uitstroom bij op het niveau van VMBO-T of hoger bij. Het verwijzingspercentage in het schooljaar 2018-2019 ligt boven deze norm:  76 % van de leerlingen heeft een advies VMBO-T of hoger gekregen gekregen en 24% een lager advies dan VMBO T. De schooladviezen die lager dan het VMBO T zijn gegeven, lagen in lijn met de verwachtingen die wij als school zelf ook hadden. Deze uitstroom naar VMBO Kader en Basis is dan ook passend bij het leerpotentieel van deze groep kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven