CBS Anna van Buren, Roombeek

Bosuilstraat 7 7523 BJ Enschede

  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek

In het kort

Toelichting van de school

Wilt u samen met mijn kind kennis komen maken op de cbs Anna van Buren? De eerste indruk is vaak doorslaggevend! U bent daarom van harte welkom op onze school voor een goed gesprek en rondleiding. Bent u nieuwsgierig geworden? Bel 053-4355334. We zien u graag!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Een Tweede Thuis
  • Lerend Spelen
  • Onderzoekend/Ontwerpend leren
  • Plusklas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023 - 2024 starten we met 18 groepen. Dit zijn vier kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, drie groepen 6, twee groepen 7 en drie groepen 8. Deze groepen zijn verdeeld in 6 onderwijsteams (OT's) waarin er wordt samen gewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling.

Alle leerlingen krijgen gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym en de kleutergroepen gaan één keer per week naar de gymzaal en de andere les wordt verzorgd door de groepsleerkracht in het speellokaal. Deze maakt wel gebruik van een arrangement dat wordt klaargezet door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
504
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Anna van Buren geldt het schoolrooster volgens het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle kinderen (groep 1 t/m 8) gedurende 5 dagen gelijke tijden naar school gaan. Op deze manier ontvangen alle kinderen tenminste 940 uur onderwijs per jaar. Na een schoolloopbaan va n 8 jaar genieten zij dan de vereiste uren onderwijs die wettelijk verplicht is.

Kinderen gaan 5,5 uur per dag naar school, hiervan is 30 minuten effectief ook pauze. In de pauze spelen kinderen buiten en krijgen de gelegenheid om met diverse (buiten) speelmaterialen aan de slag te gaan. Tijdens de pauzemomenten, wordt er toezicht gehouden door een afvaardiging van leerkrachten. Dit zijn per pauze moment ten minste 2 leerkrachten per 2 jaargroepen. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven