CBS Anna van Buren, Roombeek

Bosuilstraat 7 7523 BJ Enschede

  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen van uit de groepen 5 t/m 8 hebben in schooljaar 2019 - 2020 deelgenomen aan het leerling tevredenheidsonderzoek van de Successpiegel. 

In het vorige schooljaar was het ook de bedoeling om deel te nemen, maar helaas is door technische oorzaken het toen niet gelukt om alle leerlingen deel te laten nemen. De vergelijking van de respons in het rapport is dus niet geheel betrouwbaar. De score zoals deze in het schooljaar 2019 - 2020 door leerlingen is toegekend, is een score die de school goed kan plaatsen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst is ingevuld door 143 ouders.

Als richtlijn geldt dat 45% van de vragenlijst ingevuld moet zijn, wil deze als representatief gelden.

Naarmate dit percentage lager ligt, dienen resultaten met voorzichtigheid te worden bezien.  

De ouders geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Op de vraag of zij de school zouden aanbevelen geeft 77,3 % een cijfer van 8 of hoger.   

De drie sterkste punten van de school op het gebied van ouderbetrokkenheid bevinden zich in de dimensies verbinden en ondersteunen.

De sterkste punten zijn: gastvrijheid, schoolloopbaan en relatie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven