Openbare Basisschool Roombeek

Bosuilstraat 3 7523 BJ Enschede

  • OBS Roombeek is gehuisvest in het wijkcentrum Prismare. Prismare is het kloppend hart van de wijk Roombeek en biedt vele voorzieningen.
  • De lokalen hebben geen standaardinrichting. Wat wel: tafels in verschillende hoogtes, barkrukken, groepstafels. Flexibel werken dus!
  • Op verschillende plekken in de school staan stilte-/leeshuisjes. Fijne plekken voor kinderen dit zich even terug willen trekken.
  • Op het ontwikkelplein van de onderbouw is een bouwplaats met een huishoek waar kleuters de ruimte hebben om lekker te spelen.
  • Het schoolteam heeft na een werkdag tijd en ruimte nodig om elkaar te ontmoeten. Op OBS Roombeek kan dat in een informele setting!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS Roombeek!

GROEI - RESPECT/TOLERANTIE - VEILIGHEID - PLEZIER/PASSIE

OBS Roombeek: de basisschool waar we kinderen kind laten zijn!

Wil je groeien, dan heb je ruimte nodig. Elk kind kiest daarbij een eigen weg. Wij bieden de stimulerende, positieve en veilige leeromgeving die nodig is voor die ontwikkeling. Met respect voor elkaar en natuurlijk met een flinke dosis plezier.

Welkom op OBS Roombeek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kinderen mogen kind zijn!
  • PBS: kernwaarde GROEI
  • Plezier-veiligheid-respect
  • Persoonlijke aandacht: GLANS
  • VierKeerWijzer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Enkele beleidsdocumenten zijn op bovenschools niveau door het schoolbestuur Consent vastgesteld.

De schoolspecifieke documenten betreffen documenten m.b.t. PBS en de RI&E.

Terug naar boven