Openbare Basisschool Roombeek

Bosuilstraat 3 7523 BJ Enschede

  • OBS Roombeek is gehuisvest in het wijkcentrum Prismare. Prismare is het kloppend hart van de wijk Roombeek en biedt vele voorzieningen.
  • De lokalen hebben geen standaardinrichting. Wat wel: tafels in verschillende hoogtes, barkrukken, groepstafels. Flexibel werken dus!
  • Op verschillende plekken in de school staan stilte-/leeshuisjes. Fijne plekken voor kinderen dit zich even terug willen trekken.
  • Op het ontwikkelplein van de onderbouw is een bouwplaats met een huishoek waar kleuters de ruimte hebben om lekker te spelen.
  • Het schoolteam heeft na een werkdag tijd en ruimte nodig om elkaar te ontmoeten. Op OBS Roombeek kan dat in een informele setting!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidonderzoek is uitgevoerd in groep 6, 7 en 8.

We zijn zeer trots op de resultaten van het onderzoek. Onze leerlingen gaan met veel plezier naar school en ervaren een grote mate van veiligheid. Er is een aandachtspunt: 'Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat je er bent?'

Dit onderdeel wordt in de kinderraad besproken en actie op gezet. 

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders zijn zeer tevreden over onze school en geven de school een hoge waardering. 

Helaas is het aantal responsen erg laag. Een mogelijke verklaring is de digitale afname. Dit punt wordt besproken met de klassenouders: hoe kunnen we meer ouders bereiken?

Tevredenheid
9,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven