Openbare Basisschool De Tweemaster

Korte Westerstraat 7 1601 RH Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van OBS de Tweemaster in Enkhuizen.

De Tweemaster is een school in het centrum van Enkhuizen. De school telt op de tel-datum van 1 oktober 2019 121 leerlingen.

De Tweemaster heeft 5 groepen en 8 groepsleerkrachten, een coördinator leerlingenzorg en een directeur.

Onze uitgangspunten zijn:

1. Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten

2. Het onderwijs moet ieder kind helpen ontwikkelen op zijn eigen niveau, tempo en manier

3. Ontwikkeling dient te gebeuren in een positief pedagogisch klimaat, met denken in mogelijkheden (een cultuur van 'ja')

We zijn ambitieus en willen het beste voor onze leerlingen. 

Wilt u meer van onze school weten? U kunt altijd een afspraak (per telefoon of e- mail) maken voor een gesprek en een rondleiding door de school. De directeur staat u graag te woord. Zij is 4 dagen per week aanwezig.

Graag tot ziens op de Tweemaster.

Het team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs voor iedereen
  • Wij zorgen voor elkaar
  • Leren is een ontdekkingsreis
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Respectvol en constructief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang na schooltijd wordt verzorgd door Berend Botje en door Small Steps, inclusief de opvang tijdens de vakanties.
Dit geschiedt los van school. Ouders nemen hiertoe zelf het initiatief.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven