Openbare Basisschool De Tweemaster

Korte Westerstraat 7 1601 RH Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school


De Tweemaster is een school in het centrum van Enkhuizen. De school telt op de teldatum van 1 oktober 2020 116 leerlingen.


Onze uitgangspunten zijn:

1. Ieder mens is uniek

2. Het onderwijs moet ieder kind helpen ontwikkelen op zijn eigen niveau, tempo en manier

3. Ontwikkeling dient te gebeuren in een positief pedagogisch klimaat


Wilt u meer van onze school weten? U kunt altijd een afspraak maken voor een rondleiding door de school. De directeur of intern begeleider staat u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Het team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs voor iedereen
  • Wij zorgen voor elkaar
  • Leren is een ontdekkingsreis
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Respectvol en constructief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang na schooltijd wordt verzorgd door Berend Botje en door Small Steps, inclusief de opvang tijdens de vakanties.
Dit geschiedt los van school. Ouders nemen hiertoe zelf het initiatief.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven