Openbare Basisschool De Tweemaster

Korte Westerstraat 7 1601 RH Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van onze ouders en leerlingen houden we iedere twee jaar een onderzoek onder onze ouders.

Hiervoor maken wij gebruik van het instrument "werken met kwaliteitskaarten". Iedere twee jaar vragen we alle ouders een online vragenlijst in te vullen. Het resultaat van deze vragenlijst publiceren we in onze nieuwsbrief en bespreken we deze in het team en met de medezeggenschapsraad.

Het resultaat van deze besprekingen kan leiden tot aanpassing van ons beleid. De uitslag van de laatste enquête vindt u op deze bladzijde.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven