Openbare Basisschool Het Driespan

Klaverweid 25 1602 LR Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Driespan

In het kort

Toelichting van de school

Tweetalig onderwijs op Het Driespan: midden in de wereld

Basisschool Het Driespan is een openbare basisschool met twee locaties die valt onder het bestuur van de Stichting Present. De twee locaties hebben samen rond de 400 leerlingen.

Onze school wil een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Van hieruit kunnen zij zich ontwikkelen naar hun beste vermogen. Ieder kind is immers uniek.  Ze komen uit verschillende culturen en ontwikkelen zich naar eigen tempo en kunnen. Wij hechten waarde aan de acceptatie van die verschillen en creëren een leeromgeving die hier op inspeelt. Wij hebben er vertrouwen in dat binnen onze leeromgeving kinderen zich willen en kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen zelfstandig kunnen werken maar ook samen leren en werken, van elkaar leren en elkaar helpen.

Kinderen groeien in toenemende mate op als wereldburgers. Aangezien taal daar een sleutelrol in speelt is Engels bij ons een belangrijk vak. De locatie Flosbeugel is daarom een VVTO locatie ( Engels vanaf groep 1 ca 10% van de lestijd) de locatie Klaverweid is een  tweetalige locatie. (onderwijs in het Engels voor ca 40% van de lestijd)Bij dit alles het bewustzijn dat opvoeden een gezamenlijke taak van school en ouders is.

Nieuwsgierig geworden: http://www.obshetdriespan.nl/

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig basisonderwijs
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Actief leren
  • Veilig klimaat
  • Positieve ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van dit onderdeel worden aangeleverd via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De gegevens worden ook door DUO bijgehouden en bijgewerkt in januari en april. De gegevens zijn dus niet altijd helemaal actueel. De school ziet hier geen noodzaak om deze gegevens verder aan te vullen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven