Openbare Basisschool Het Driespan

Klaverweid 25 1602 LR Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Driespan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school maakte tot het schooljaar 2014-2015 geen gebruik van de Cito eindtoets. We zijn van mening dat de eindtoets als instrument zwaar overgewaardeerd wordt. Ons idee is dat we na 8 jaar een leerling intensief gevolgd te hebben heel goed kunnen inschatten wat de capaciteiten van uw kind zijn.

Aangezien de eindtoets verplicht werd in het schooljaar 2014-2015 hebben wij in dat jaar de Cito eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgestapt naar de IEP eindtoets. Deze zullen wij in de komende jaren gebruiken.

Naast de eindtoets maken we gebruik van de NIO toets (Nederlands Intelligentie Onderzoek). Op deze manier krijgen we nog meer inzicht in de mogelijkheden van uw kind en kunnen we een beter afgewogen advies geven.

Wilt u de resultaten van de school nader bekijken dan verwijs ik u naar de bijlage 'Katern Opbrengsten'.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden bijgehouden in het LOVS (Leerling volg systeem) van Cito. Deze gegevens kunt u inzien door naar de website te gaan www.obshetdriespan.nl en te kijken onder downloads. Hier staat elk jaar een verslag van de resultaten van ons onderwijs. (Schoolrapportage)

Aan de hand van de analyse van de resultaten kunnen wijzigingen in het aanbod aangebracht worden.

NB Dit verslag is overigens breder dan alleen de tussenresultaten.

Voor het schooljaar 2021-2022 is er ook sprake van een Schoolprogramma. Ook hierin staat een analyse van de opbrengsten maar dan vooral vanuit het perspectief van de Covid-19 pandemie. Om het aanbod zo goed mogelijk en gericht mogelijk in te zetten is er een extra plan opgesteld (nav de analyse) om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor verdere informatie kunt u ook hiervoor terecht op de website onder 'Katern Opbrengsten' of op de pagina van Vensters PO..
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de inspectie haar oordeel uitgesproken op een aantal deelgebieden.

De deelgebieden waren: aanbod, didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De inspectie kwam daarbij tot de volgende kwalificaties:

Didactisch handelen: voldoende tot goed

Aanbod, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur: goed.

Terug naar boven