Openbare Basisschool Het Driespan

Klaverweid 25 1602 LR Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Driespan

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op onze school is in januari de 'vragenlijst veiligheid leerlingen' vanuit het kwaliteitszorgsysteem afgenomen. De resultaten kunt u hieronder terugvinden:

OBS Het Driespan scoort als school een 3,58. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 81%: 165 van de 203 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; deVragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De scores stemmen tot tevredenheid en vormen geen aanleiding tot directe actie en of ingrijpen. Tevens liggen de scores op dezelfde lijn als hetvoorgaande jaar waardoor er een stabiel patroon in ontstaat. Het is dus aanleiding genoeg om op dit onderdeel trots op onze school te kunnen zijn.Blijkbaar bieden we de kinderen een stabiele / veilige omgeving. Voor de complete afname en resultaten zie de bijlage. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De school is trots op het behaalde resultaat. Voor een volledig inzicht zie de bijlage bij dit document / op deze pagina.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven