Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Doelenstraat 17 1601 GL Enkhuizen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Pancratius! Wij zijn een basisschool met ongeveer 270 leerlingen midden in het centrum van Enkhuizen. Leerkrachten en ouders zorgen er met elkaar voor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zorgen voor een goede basis, maar hebben ook oog voor elkaar en de wereld om ons heen. Ieder kind telt en is uniek. We gaan op zoek naar jouw talent vanuit een veilige en prettige sfeer. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gepersonaliseerd leren
  • veilig klimaat
  • breed aanbod
  • eigenaarschap
  • zorg voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons schoolgebouw en het schoolplein zijn rookvrije zones. Tijdens schooltijd wordt dit gehandhaafd. Voor het aanmeldings,- en verwijderingsbeleid verwijzen wij naar de website van onze stichting, www.skowf.nl . 

Terug naar boven