Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Doelenstraat 17 1601 GL Enkhuizen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Pancratius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de resultaten op teamniveau geanalyseerd. De leerlingen van de bovenbouw voelen zich over het algemeen veilig. Plekken als het schoolplein en het fietsenrek worden soms genoemd als plekken waar leerlingen zich minder veilig voelen. Er gaat een extra leerkracht surveilleren op deze plekken. De leerlingen geven aan tevreden te zijn over het contact met de leerkracht en de wijze van instructie. Er zitten weinig uitschieters tussen, we kunnen concluderen dat we goed op weg zijn met elkaar!
Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête is geanalyseerd door het team en de MR. De beoordeling fluctueert licht. We zien dat ouders zeer tevreden zijn wat betreft het klimaat, vooral de veiligheid en het plezier op school scoort hoog. Leerkrachten worden gezien als vakbekwaam, wat betreft uitdaging van de leerling zien we een gemiddeld wat lagere beoordeling. Dit is een aandachtspunt. Net als het delen van informatie over de ontwikkeling van de leerling. Nu is het ook een jaar geweest waar we moesten zoeken naar mogelijkheiden in het hebben van contact met de ouders. Ouders hebben afgelopen schooljaar minder intensief contact gehad. De gesprekken hebben over het algemeen online plaatsgevonden. Ouders zijn niet tot nauwelijks het gebouw in geweest. Ouders hebben meegekeken met het online onderwijs waar uitdagen veel minder plaats heeft gevonden dan tijdens het 'echte' lesgeven. We zullen de ouderenquête nogmaals afnemen wanneer het onderwijs weer langer draait op de oorspronkelijke manier. Wat betreft het delen van informatie, ook dat zal beter gaan nu we weer ouders in het gebouw mogen ontvangen en ouders wat gemakkelijker kunnen aanspreken. Ook hebben we nieuwe portfoliomappen aangeschaft. We gaan van een traditioneel rapport steeds meer naar een persoonlijk ontwikkelverslag met meer eigenaarschap van de leerling. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven