Montessorischool Emmen

A.L. Lesturgeonstraat 3 7815 VD Emmen

Schoolfoto van Montessorischool Emmen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

1. Wetgeving

Vanaf schooljaar 2015-2016 is het voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Dit staat in de wet 'Zorgplicht veiligheid op school. Dit onderzoek is een onderdeel van het totale onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen.

2. Kwaliteitsverbetering

Een analyse van de tevredenheid van leerlingen en/of ouders is een goed startpunt om verbeterpunten voor onderwijskwaliteit te bepalen. 

3. Schoolkeuze

Leerling- en oudertevredenheidscijfers worden door oriënterende ouders gezien als de belangrijkste informatie op scholenopdekaart.nl.

4. Dialoog aangaan

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek geven handvatten om een inhoudelijk gesprek met stakeholders te voeren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

1. Wetgeving

Vanaf schooljaar 2015-2016 is het voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Dit staat in de wet 'Zorgplicht veiligheid op school. Dit onderzoek is een onderdeel van het totale onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen.

2. Kwaliteitsverbetering

Een analyse van de tevredenheid van leerlingen en/of ouders is een goed startpunt om verbeterpunten voor onderwijskwaliteit te bepalen. 

3. Schoolkeuze

Leerling- en oudertevredenheidscijfers worden door oriënterende ouders gezien als de belangrijkste informatie op scholenopdekaart.nl.

4. Dialoog aangaan

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek geven handvatten om een inhoudelijk gesprek met stakeholders te voeren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven