Montessorischool Emmen

A.L. Lesturgeonstraat 3 7815 VD Emmen

Schoolfoto van Montessorischool Emmen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Montessorischool Emmen.

Ons motto: Leer mij het zelf te doen! Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. 

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Respect
  • Voorbereide omgeving
  • Plezier
  • Vrijheid in gebondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op Montessorischool Emmen wonen dicht bij de school, maar komen ook uit de omliggende wijken en dorpen in de omgeving van Emmen. Ouders kiezen voor onze school omdat ze dichtbij wonen en ouders kiezen bewust voor de uitgangspunten van Maria Montessori. Het geven van een duidelijke instructie en leren op maat vinden we belangrijk. We zullen proberen iedere leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden en te helpen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven