Kardinaal Alfrinkschool

Geuzingerbrink 74 7812 NX Emmen

  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben in het schooljaar 2022/20023 in de klas een tevredenheids-onderzoek ingevuld. Het gemiddelde cijfer voor de school was een mooie 8,3. We zijn hier natuurlijk erg blij mee. Opvallend was wel dat de veiligheid rondom de school door veel leerlingen als negatief is ingevuld. Hier gaan we uiteraard mee aan de slag. Zo nemen we contact op met de wijkagent en de gemeente om te kijken wat we hier aan kunnen doen. Op de volgende twee pagina’s kunt u lezen hoe de vragenlijsten zijn ingevuld door zowel de ouders/verzorgers als de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

De uitslagen van beide vragenlijsten zijn te vinden op Vensters.nl  

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022/2023 hebben de ouders/verzorgers van onze school het tevredenheidsonderzoek over de school online in kunnen vullen via Social Schools. Een aantal ouders hebben dit ook gedaan. Om een betrouwbaar beeld te kunnen krijgen uit dit tevredenheidsonderzoek is het nodig dat minimaal 60% van de ouders de vragenlijst invullen. Met 52 ingevulde vragenlijsten, was dit voor onze school slechts 16% van alle ouders en 25% voor alle gezinnen van school. Ondanks het lage aantal respondenten, zijn we wel erg blij met het gemiddelde cijfer dat de school heeft gekregen, namelijk een 8,2. Helaas kunnen en mogen we hier geen consequenties aan verbinden vanwege het lage aantal ingevulde vragenlijsten. Toch zullen we de onderwerpen, waarop lager gescoord is meenemen in onze doelen voor het komende schooljaar. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven