Kardinaal Alfrinkschool

Geuzingerbrink 74 7812 NX Emmen

  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Kardinaal Alfrinkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stevige basis door welbevinden
  • Coöperatief leren
  • Veiligheid en verbondenheid
  • Veel en veelzijdig bewegen
  • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kardinaal Alfrinkschool is samen met kinderopvang Tamariki een Kindcentrum. In het schoolgebouw verzorgen wij onderwijs voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12/13 jaar. De kinderen van 2,5 tot 4 jaar krijgen onderwijs in onze Voorschool. Op dit moment kan er per week 10 uur Voorschool worden afgenomen (verdeeld over drie dagdelen). De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 volgen onderwijs via het 5-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat we elke dag onderwijs geven van 8.30 uur tot 14.00 uur. De leerlingen eten op school in hun eigen klaslokaal. De leerlingen van de groepen 1 zijn vrijdag de gehele dag vrij en de leerlingen uit groep 2 op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur.

Voor- en naschoolse opvang. 

Onze school biedt in samenwerking met Tamariki ook de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd in het gebouw van Tamariki aan de Mantigerbrink 205 (vlak naast de school). De leerlingen van onze school gaan onder begeleiding van een Pedagogisch Medewerker hier naar toe of worden door hen 's ochtends naar school gebracht. Voor meer informatie over deze opvang, verwijzen wij naar de website van Tamariki https://www.tamariki.nl.

  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven