Kindcentrum de Diedeldoorn

Boskraai 76 7827 JV Emmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool de Diedeldoorn heeft de sociale veiligheid van de leerlingen onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen in het toegevoegde rapport.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De menig van ouders vinden wij belangrijk! Daarom worden er tweejaarlijks oudertevredenheidspeilingen afgenomen.
In de bijlage vindt u de laatste ouderpeiling (voorjaar 2017).

Let op:
Het responspercentage van deze peiling is 54%.
De uitslag voldoet hierdoor NIET aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid!

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven