Kindcentrum de Diedeldoorn

Boskraai 76 7827 JV Emmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Diedeldoorn

In het kort

Toelichting van de school

De Diedeldoorn is een katholiek kindcentrum gelegen in de wijk de Rietlanden in Emmen, waar onderwijs en opvang wordt geboden aan kinderen. We zijn trots op de manier waarop we met elkaar omgaan en nodigen je graag uit om zelf te ervaren wat ons uniek maakt.

Op de Diedeldoorn leren we kinderen het leven. Ze worden gestimuleerd mee te denken over en te werken aan hun eigen ontwikkeling. We staan bekend om de gemoedelijkheid en ons eigentijds concept, waarin het bewegend leren de rode draad is.

Ons doen en laten is gericht op de speerpunten relatie, gepersonaliseerd leren, bewegend leren, de digitale leeromgeving en onze identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identiteit
  • Relatie
  • Bewegend Leren
  • Gepersonaliseerd Leren
  • Digitale leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een open deur om aan te geven dat de kinderen op onze school de belangrijkste plaats innemen. Het kindcentrum is er voor hun!

Op de Diedeldoorn worden ze gestimuleerd mee te denken en te werken aan hun eigen ontwikkeling. Uitgangspunt is gepersonaliseerd leren. Wij vragen de kinderen "Laat ons maar zien wat je (al) kan", zodat wij ons onderwijsaanbod daarop af kunnen stemmen. Hierbij staat bewegend leren centraal.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel. Dit schooljaar bieden we onderwijs en opvang aan 155 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Diedeldoorn is in het bezit van "Het Drents Verkeersveiligheidslabel"

(DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria. Criteria voor het DVL

1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.

2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.

3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.

4. De schoolomgeving is verkeersveilig.

Op de Diedeldoorn hebben we een verkeerscommissie bestaande uit ouders en leerkrachten.

Terug naar boven