IKC Het Simmelink

Ketterinksteeg 2 B 7152 BG Eibergen

Schoolfoto van IKC Het Simmelink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Dat wordt door Delta Scholengroep geregeld. Delta beschikt over vaste en losse poolers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben op school een gecertificeerde specialist talentontwikkeling. Zij geeft les aan de kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

School kan op dit moment specifieke ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke taal- en rekenproblemen, gedragsproblemen en lichamelijke problemen.

Afstemming met ouders over zorg is daarbij een voorwaarde. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven