IKC Het Simmelink

Ketterinksteeg 2 B 7152 BG Eibergen

Schoolfoto van IKC Het Simmelink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Dat wordt door Delta Scholengroep geregeld. Delta beschikt over vaste en losse poolers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het IKC Het Simmelink is nieuwbouw gepland. Wanneer het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen is nog onduidelijk vanwege ontwikkelingen op de bouwmarkt als gevolg van de Covid-19 pandemie. Het bouwplan is gereed en zodra de budgetafspraken tussen gemeente, schoolbestuur en uitvoerder zijn gemaakt, kan met de bouw begonnen worden. Het terrein waar het IKC wordt gebouwd is inmiddels bouwrijp gemaakt.

Als het gebouw gereed is worden hierin gehuisvest: kinderopvang van 0 tot 4 jaar, een basisschool en een wijk-ontmoetingscentrum. Er zal ook een sporthal (gymzaal) gerealiseerd worden die een functie heeft in het beleid 'Eibergen Beweegt', ofwel toegankelijk is voor sport- en beweegactiviteiten van geheel Eibergen.

Het streven is om de concepten van de kinderopvang en de school op elkaar af te stemmen, waardoor een IKC ontstaat dat plaats biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

School kan op dit moment specifieke ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke taal- en rekenproblemen, gedragsproblemen en lichamelijke problemen.

Afstemming met ouders over zorg is daarbij een voorwaarde. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven