IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 6

Ketterinksteeg 6 7152 BG Eibergen

  • Hartelijk welkom!!
IKC Simmelink: 
Jouw plek in de wereld
  • Eerste schooldag in een nieuw gebouw!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

School is tevreden met de uitkomst van deze ouderenquête en blijft natuurlijk werken aan veiligheid voor en goed onderwijs aan de leerlingen.

Er is een ouder die ons het cijfer 10 geeft; 3 ouders waarderen school met een 9; 29 ouders met een 8; 28 ouders met een 7; 10 ouders een 6.

2 ouders waarderen de school met een 5; een 1 ouder met een 3. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven