IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 2B

navigatie adres: Kruiskamplaan 128-130 7152 BG Eibergen

Schoolfoto van IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 2B

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

School is tevreden met de uitkomst van deze ouderenquête en blijft natuurlijk werken aan veiligheid voor en goed onderwijs aan de leerlingen.

Er is een ouder die ons het cijfer 10 geeft; 3 ouders waarderen school met een 9; 29 ouders met een 8; 28 ouders met een 7; 10 ouders een 6.

2 ouders waarderen de school met een 5; een 1 ouder met een 3. 

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven