IKC Op d'n Esch

Meidoornstraat 36 7151 ZT Eibergen

  • vooraanzicht
  • Natuurlijk klimtoestel op plein, biedt uitdaging aan alle leeftijden.
  • Uitdagend plein gericht op de jonge kinderen.
  • We werken op school met werkboeken als ook met devices. Wij noemen dit blended learning.
  • Wij zijn een BAS school. Vanuit deze structuur bieden wij onze lessen aan in de klassen. Samenwerken is één van de pijlers van BAS.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven