IKC Op d'n Esch

Meidoornstraat 36 7151 ZT Eibergen

  • buitenaanzicht
  • vooraanzicht
  • vooraanzichtschuin

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare Basisschool Op d'n Esch. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. We nodigen u ook van harte uit om onze website te bezoeken www.opdnesch.nl. Natuurlijk kunt u de school ook altijd komen bezoeken, een afspraak is zo gemaakt!

Op d'n Esch is veel meer dan alleen de meetbare resultaten. Zo bieden wij een veilige en uitdagende leeromgeving. We werken met een enthousiast en betrokken team. Iedereen werkt volgens de duidelijke BAS principes. Bouwen aan een Adaptieve School betekent dat we constant in beweging zijn en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. We zijn laagdrempelig voor zowel kind als ouders en bieden een veilig schoolklimaat. Samen lerend naar zelfstandigheid is ons motto. Onze speerpunten zijn Engels in de hele basisschool, aandacht voor excellente leerlingen, extra aandacht voor woordenschat onderwijs, we bieden een duidelijke en transparante zorgstructuur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • BAS (adaptief onderwijs)
  • Prettige, veilige omgeving
  • Goede leerlingenzorg
  • Structuur
  • Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. Wij werken met enkele jaargroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven