Basisschool De Kemp

Kempstraat 36 5987 AH Egchel

  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is er onder leerlingen een tevredenheidspeiling gedaan. Dat doen we elke 2 jaar in het voorjaar. We hebben deze peiling laten uitvoeren door BvPO (Bureau voor praktijkgericht onderzoek). Door elke 2 jaar ongeveer dezelfde vragenlijst te gebruiken kunnen we resultaten vergelijken met eerdere afnames. Telkens bekijken we of er in de uitkomsten aanknopingspunten zitten om ons onderwijs te verbeteren.

De leerlingen waarderen de school met een goed.


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is er onder ouders een tevredenheidspeiling gedaan. Dat doen we elke 2 jaar in het voorjaar. We hebben deze peiling laten uitvoeren door BvPO (Bureau voor praktijkgericht onderzoek). Door elke 2 jaar (ongeveer) dezelfde vragenlijst te gebruiken kunnen we resultaten vergelijken met eerdere afnames. Telkens bekijken we of er in de uitkomsten aanknopingspunten zitten om ons onderwijs te verbeteren.

De ouders geven aan zeer tevreden te zijn. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven