Basisschool De Kemp

Kempstraat 36 5987 AH Egchel

  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp
  • Schoolfoto van Basisschool De Kemp

In het kort

Toelichting van de school

Het Integraal Kind Centrum De Kemp (IKC) levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar uit het dorp Egchel en uit de directe omgeving van Egchel. Opvang, onderwijs, omgeving en ontspanning komen hier samen. We slaan onze handen in een dat de talenten van kinderen optimaal ontwikkeld worden. Alles staat en valt met het werk van de leidster en leerkracht, die met zijn/haar betrokkenheid kwaliteiten en talenten bij de leerlingen weet aan te boren en te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind een eigen plek!
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonlijke Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel komt het grootste gedeelte van onze kinderen uit het kerkdorp Egchel. Enkele leerlingen komen uit Panningen en een klein gedeelte uit het buitengebied van Neer en Helden.

Het leerlingaantal van IKC De Kemp groeit de laatste jaren. In '18-'19 waren er 5 basisgroepen. In '21-'22 werken we met 4 Unitgroepen, die we regelmatig opsplitsen in 8 Instructiegroepen. In '22-'23 werken we voornamelijk vanuit 8 instructiegroepen (1-2, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) die regelmatig in 4 Unitgroepen samenwerken (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk kunt u zien hoeveel uren alle leerlingen op IKC De Kemp dit schooljaar maken en hoe die verdeeld zijn over de schooldagen. 

Over de specifieke inhoud van de studiedagen wordt u als ouders na afloop geïnformeerd steeds via ISY. Ook informatie over de vieringen en andere activiteiten worden via ISY (het school-informatie-systeem) gecommuniceerd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. IKC De Kemp heeft daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van onze leerlingen, de groep of de hele school in de gaten gehouden. Wat De Kemp doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, vertellen we u hier.

Terug naar boven