Basisschool Prins Willem Alexander

Nieuwe Steeg 6 4266 EH Eethen

  • De Prins Willem Alexnaderschool is gevestigd in Kindcentrum De Bogert. Samen met de kinderopvang.
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is een leerling tevredenheid vragenlijst afgenomen. We gebruiken hiervoor WMK-PO. De leerlingen zijn tevreden over onze school. Zij geven onze school een ruim voldoende. Deze vragenlijst is besproken in de leerlingenraad. Zij gaven aan dat er nog drie zaken belangrijk zijn om op te pakken op school.

  1. De school moet activiteiten na schooltijd (laten) organiseren
  2. De lessen worden nabesproken
  3. Iedereen mag meedenken om regels te maken in de klas

Het organiseren van naschoolse activiteiten is besproken met de sportcoaches van de gemeente. Zij organiseren op dit moment regelmatig sportactiviteiten op het schoolplein. De overige opmerkingen zijn besproken met de leerkrachten en zij pakken dit op.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven