Basisschool Prins Willem Alexander

Nieuwe Steeg 6 4266 EH Eethen

  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • De school is gevestigd in KIndcentrum De Bogert.
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Willem Alexanderschool is een dynamische basisschool waar het bevorderen van de zelfstandigheid en de samenwerking tussen kinderen centraal staat. Vanuit onze onderwijsvisie streven wij ernaar om ieder kind een veilige, aangename en sfeervolle omgeving aan te bieden. Ieder kind heeft verschillende kwaliteiten en talenten. Wij houden hier in ons onderwijs duidelijk en herkenbaar rekening mee.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid
  • Toekomstgericht
  • Kleinschalig
  • respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Scholen moeten (verdeeld over acht schooljaren) 7520 lesuren onderwijs bieden. Hoe scholen die uren verdelen, bepaalt iedere school zelf. Wel moet de school kunnen aantonen dat de kinderen de onderwijstijd maken. Op de Prins Willem Alexanderschool gaan alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 ieder jaar minimaal 940 uur naar school. Dit betekent bij ons dat wij de onderwijstijd gelijk verdelen over de acht leerjaren.   

Start en eind van een schooldag

8.20 uur: De schooldeur opent om 8.20 uur. De ouders van groep 1-2 mogen mee naar binnen om in de hal afscheid te nemen van hun kind.

8.30 uur: Starttijd van de schooldag. Om 8.30 uur starten de eerste instructies. Alle leerlingen worden op dat moment geacht in het lokaal aanwezig te zijn en klaar te zitten voor de instructie.  

Kleine pauze (10.15-10.30 uur): Bij mooi weer mogen de leerlingen van de middenbouwgroepen en bovenbouwgroep onder toezicht op het grasveld gaan spelen. Bij slecht weer spelen alle groepen op het schoolplein. De leerkrachten gaan mee naar buiten en houden toezicht. De pauze duurt 15 minuten. Na deze pauze worden de lessen vervolgd.  

12.00 uur: Einde van de ochtend. Alle leerlingen lunchen met de eigen leerkracht in de klas. De leerlingen nemen zelf hun lunch mee van thuis. Na de lunch wordt er nog een kwartier buitengespeeld. De lessen worden om 12.30 uur vervolgd.  

14.00 uur: De leerlingen gaan om 14.00 uur naar huis. De leerlingen verlaten de school vanuit de hoofdingang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven