Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool

Boomgaard 1b 9761 TM Eelde

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Mariaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn heel trots dat de leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Immers, zonder veiligheid en plezier kun je niet leren.

Door het IPC programma gaan we het thematisch werken zo inrichten dat we meer gaan verwachten van de  leerlingen. We kunnen hiermee ook goed differentiëren en elk kind op eigen niveau gaan bevragen.

Binnen het rekenonderwijs kijken we kritisch naar het aanbod en proberen we de lat hoger te leggen. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Per gezin is een uitnodiging verstuurd voor het invullen van de tevredenheidspeiling. Helaas heeft maar 17 % van de gezinnen gereageerd, waardoor de uitkomst niet representatief genoemd kan worden. Wel zien we een soortgelijk beeld als bij de leerlingen.

Voor komend jaar gaan we proberen om een representatiever resultaat te behalen. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven