Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.
  • Schoolfoto van Franciscusschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij laten talenten groeien.

Onze kernwaarden zijn: speel en ontdek /verwonder/verbind/ leer en creëer/ talent en groei/ leiderschapsvaardigheden/ambitie/ ontmoet en plezier. 

Indien u meer wilt weten over onze school dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speel en ontdek
  • Talenten laten groei
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Leer en creëer
  • Verbind en verwonder

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Franciscusschool groeit de laatste jaren tegen de prognoses in, bij de start van het schooljaar 2021-2022 hebben we bijna 220 leerlingen en starten we met 10 groepen. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk Maandereng. De leerlingpopulatie van de Franciscusschool is een goede afspiegeling van bewoners van de wijk. De geloofsovertuiging van de kinderen is niet per definitie katholiek, soms is er sprake van “geen godsdienst” of een andere godsdienst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven