Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • Leer en creëer binnen en buiten de school.
  • Het plein waar naast spelen ook leren centraal staat.
  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.

Het team

Toelichting van de school

De directeur, intern begeleider, administratief medewerker en fulltime en parttime werkende groepsleerkrachten. Vanuit de werkdrukakkoordgelden is het mogelijk om keuzes te maken die de werkdruk in de school verlichten door onderwijsassistentes en een vakleerkracht gym aan te stellen. Jaarlijks zullen we met het team plannen maken voor de inzet van deze financiële ondersteuning. Verder zijn er vrijwilligers, studenten en ouders die hand- en spandiensten verrichten.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is dat er in iedere groep niet meer dan twee groepsleerkrachten (opvaste dagen) voor de groep staan. Ingeval van ziekte of verlof is het soms onvermijdelijk, dat er meer mensen in een groep les geven.

Om bij korte of landurige afwezigheid van een personeelslid de werkzaamheden en de lessen toch door te laten gaan maken wij gebruik van de invalpool van IPPON Personeelsdiensten. Meer informatie over deze invalpool vind je op www.ippon-personeelsdiensten.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op een school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven