Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.
  • Schoolfoto van Franciscusschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is in juni 2019 afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m groep 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

29 % van alle ouders zijn overgegaan tot het invullen van de vragenlijst. Het beeld is daardoor niet representatief.

We blijven toegankelijk voor alle ouders voor feedback. In de medezeggenschapsraad-vergaderingen is dit onderdeel een vast agendapunt. Op deze manier blijven we in contact met de ouders.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven