IKC Remigius

Droopad 1 6921 BX Duiven

  • iedere dag weer.
  • We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven.
  • Schoolfoto van IKC Remigius
  • Schoolfoto van IKC Remigius
  • Schoolfoto van IKC Remigius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage de rapportage van de door ons afgenomen vragenlijsten bij de leerlingen in april 2022.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere schoolorganisatie heeft er baat bij als haar medewerkers, ouders en leerlingen een fijne ervaring hebben met de omgeving die zij dagelijks of regelmatig bezoeken. Een waarde kunnen toekennen aan een beleving is per definitie heel persoonlijk en afhankelijk van in hoeverre een school in staat is geweest om de behoeften en wensen van de medewerkers, ouders en leerlingen te erkennen.

Ook wordt deze doelgroep een positieve ervaring rijker als opgemerkt wordt dat met de geuite wensen iets wordt gedaan. Samen met Innerwaard en Narrare heeft het IKC Remigius voor ogen om een win-win te maken van de samenwerking tussen school, leraren, ouders, leerlingen.

Dit is gedaan middels ouderpanel gesprekken (zie de bijlage)

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven