Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

  • We leren met én van elkaar.
  • Het grote, groene buitenplein gebruiken we om te spelen en te leren.
  • Vanaf groep 2 krijgt uw kind een iPad in bruikleen. We werken hiermee indien dit een meerwaarde vormt voor de les.
  • De peuters komen regelmatig op bezoek bij de kleuters en doen gezamenlijke activiteiten. Zo wordt de overstap naar groep 1 makkelijker.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Omnis vindt het belangrijk dat de leerlingen zich prettig voelen in de kindcentra, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Daarom wordt binnen de Omniskindcentra jaarlijks de leerlingtevredenheid getoetst. De leerlingen geven onze school dit jaar een 8,7! Dit betekent dat de leerlingen van Omnis zeer tevreden zijn.  

We toetsen de leerlingtevredenheid jaarlijks en naar aanleiding van de uitkomst van de enquête worden de nodige stappen gezet om de leerlingtevredenheid te verbeteren waar nodig en te continueren waar mogelijk. Op deze manier zorgen we voor tevreden leerlingen vol zelfvertrouwen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven