Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

 • We leren met én van elkaar.
 • Het grote, groene buitenplein gebruiken we om te spelen en te leren.
 • Vanaf groep 2 krijgt uw kind een iPad in bruikleen. We werken hiermee indien dit een meerwaarde vormt voor de les.
 • De peuters komen regelmatig op bezoek bij de kleuters en doen gezamenlijke activiteiten. Zo wordt de overstap naar groep 1 makkelijker.

In het kort

Toelichting van de school

Omnis Kindcentrum 't Opstapje ligt bijna aan de rand van het dorp Driewegen. Een deel van de speelplaats is ingericht voor kinderen van de onderbouw, met een zandbak, glijbaan en speelhuisje. De oudere kinderen vermaken zich met het speeltoestel, de tafeltennistafel en de duikelrekken. Naast de speelplaats is een grasveld waar uw kind kan voetballen en andere avonturen beleven. Zo is er voor ieder kind een prettige speelplek.

In het nabijgelegen gebouw zijn de dagopvang en buitenschoolse opvang van Kibeo gehuisvest.

De leerkrachten zijn gastvrij en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum 't Opstapje; een prettige schoolomgeving voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke leerweg
 • Optimaal leerresultaat
 • Klaar voor de toekomst
 • Samen
 • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gespecialiseerd in het werken met combinatiegroepen en is in staat extra aandacht te geven aan alle kinderen.De kinderen zijn al vanaf de kleutergroep gewend om in één lokaal met verschillende activiteiten bezig te zijn. Daardoor leren onze leerlingen van jongs af aan rekening te houden met elkaar. De oudere leerlingen kunnen de jongere leerlingen helpen. Het is voor uw kind ook een belangrijke ervaring eerst tot de jongsten in een groep en later tot de oudsten te horen. De rivaliteit tussen de leerlingen is gering, omdat de onderlinge verschillen gemakkelijker worden geaccepteerd. Daarnaast groeit ook de zelfstandigheid. Dat levert verschillende rollen op die bijdragen aan de sociale ontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Talent voor de Toekomst organiseert naschoolse workshops. Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:

 1. Kunst & Cultuur
 2. Wetenschap & Educatie
 3. Natuur & Techniek
 4. Sport & Spel

De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven