Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

 • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
 • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
 • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
 • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
 • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een prettige en aantrekkelijke omgeving voor uw kind? Kom dan eens kijken in ons kindcentrum. Uw baby, peuter of schoolkind is hier van harte welkom! Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding via opstapje@omnisscholen.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veel persoonlijke aandacht
 • Groenerwijs
 • Klaar voor de toekomst
 • Samen
 • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gespecialiseerd in het werken met combinatiegroepen en is in staat extra aandacht te geven aan alle kinderen.De kinderen zijn al vanaf de kleutergroep gewend om in één lokaal met verschillende activiteiten bezig te zijn. Daardoor leren onze leerlingen van jongs af aan rekening te houden met elkaar. De oudere leerlingen kunnen de jongere leerlingen helpen. Het is voor uw kind ook een belangrijke ervaring eerst tot de jongsten in een groep en later tot de oudsten te horen. De rivaliteit tussen de leerlingen is gering, omdat de onderlinge verschillen gemakkelijker worden geaccepteerd. Daarnaast groeit ook de zelfstandigheid. Dat levert verschillende rollen op die bijdragen aan de sociale ontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
20
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldag duurt tot 14 uur uur. Aansluitend kan uw kind naar de BSO of naar Talent voor de Toekomst. Talent voor de Toekomst organiseert naschoolse workshops, waarbij we de nadruk leggen op het ontdekken van je passie en het ontwikkelen van je talent. Tijdens de workshops oefent uw kind onder andere 21e-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en zelfregulering. De vaardigheden die uw kind leert komen van pas in het basisonderwijs en later in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij. Naast het ontwikkelen van de genoemde vaardigheden vinden wij het erg belangrijk dat uw kind tijdens de workshops plezier heeft en zichzelf kan en durft te zijn.

 1. De workshops van Talent voor de Toekomst zijn altijd gebaseerd op één van de vier pijlers:
 2. Wetenschap & Educatie
 3. Natuur & Techniek
 4. Sport & Spel


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven