Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Veel van onze leerkrachten werken in deeltijd. Dit betekent dat uw kind vaak twee leerkrachten heeft.
Het kan ook voor komen dat één van de leerkrachten onverwachts afwezig is. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof. Alle groepen hebben twee vaste leerkrachten. Zo staat er bij ziekte van één van hen toch altijd een vertrouwd gezicht voor de klas. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. We kijken goed naar de ontwikkeling van ieder kind en stemmen het aanbod af op de mogelijkheden en behoeften. Kinderen bereiken de beste resultaten wanneer ze er aan toe zijn. Daarom werken wij met gemengde leeftijdsgroepen en individuele leerprogramma’s.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven