Basisschool De Parel - school met de Bijbel

Langewyk 275 9202 CN Drachten

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-8 hebben in februari 2022 een vragenlijst m.b.t. tevredenheid ingevuld m.b.v. Vensters en gepubliceerd. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van De Parel zijn heel betrokken op de school. Dit zien wij in de belangstelling die getoond wordt, het meeleven of praktische ondersteuning. Langere tijd is het niet mogelijk geweest om fysiek contact met elkaar te hebben, dit zien wij en ouders als een gemis. 

We herkennen de school in de uitslag van de enquête. We zijn blij met de punten die positief ervaren worden, dit proberen we vast te houden en we willen werken aan de verbeterpunten. 

 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven