Basisschool De Parel - school met de Bijbel

Langewyk 275 9202 CN Drachten

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit Schoolvenster van basisschool De Parel in Drachten.

De Parel is een christelijke basisschool waar onderwijs wordt gegeven genormeerd aan de Bijbel.

De kinderen zien we als kostbare parels. De school wil parels de Weg wijzen.

Op deze site kunt u vooral veel zakelijke gegevens vinden over onze school.

Op onze website www.gbsdeparel.nl kunt u meer inhoudelijke informatie vinden over ons, waar wij voor staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Optimale onderwijsresultaten
  • Aandacht voor het kind
  • Positieve groepen
  • Enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parel maakt de laatste jaren een groei door. We zijn blij dat we steeds meer bekend worden onder ouders die het evangelie van Jezus Christus in het onderwijs aan hun kinderen belangrijk vinden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
381
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven